Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärin Käyttöehdot


Haluamme tarjota erinomaisia etäeläinlääkintäpalveluja kaikille kuluttajille.
Tarjoamamme palvelu on:

Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärin Käyttöehdot

 

1. Käyttöehtojen soveltaminen

Rekisteröitymällä Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärin käyttäjäksi Asiakas hyväksyy kulloinkin voimassa olevat Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärin käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

 

2. Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkäripalvelun tarkoitus, palveluntarjoaja ja sisältö

Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärin tuottaa suomalainen eläinlääkintäyritys Veteva Oy yhteistyössä Musti ja Mirri Oy:n kanssa.

Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärissä asiakas saa digitaalisesti chatin kautta yhteyden etänä toimivaan eläinlääkäriin. Eläinlääkärille voi lähettää chat-viestejä, valokuvia sekä aiemmin nauhoitettuja videoita. Etäeläinlääkäri voi tarpeelliseksi katsomissaan tilanteissa avata videoyhteyden potilaan tilanteen tarkastamiseksi. Soveltuvin osin ja tarpeen tullen Asiakkaan ensikontakti voi olla robotti eli botti, eläintenhoitaja tai eläinlääketieteen opiskelija, mutta ensihoidon sekä hoidon tarpeen arvioinnin päätteeksi Asiakas saa aina yhteyden kokeneeseen eläinlääkäriin.

Rekisteröitymällä palveluun Asiakas voi ottaa yhteyden etäeläinlääkäriin ja konsultoida eläinlääkäriä lemmikkinsä sairauden, tapaturman tai muun eläimen hoitamiseen liittyvän asian tiimoilta. Asiakas ohjataan tarvittaessa klinikalle jatkohoitoon. Sovellukseen tallennetaan Asiakkaan ja eläinlääkärin välinen keskusteluhistoria ja molemmat osapuolet näkevät saman keskustelun.

Tallennamme henkilötietoja, jotta potilastapausta koskeva asiakasyhteydenpito, eläinpotilaan kokonaisvaltainen hoito sekä Asiakkaan laskutus ovat mahdollisia.

Voimme tallentaa Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärin asiakasrekisteriin Asiakkaan suostumuksella henkilötietoja yhteistyössä Musti ja Mirri Oy:n kanssa. Veteva Oy saa Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärin asiakastiedot Asiakkaan omalla suostumuksella ja valtuutuksella Musti ja Mirri Oy:n kanta-asiakasjärjestelmästä. Suostumus tulee vahvistaa säännöllisin väliajoin.

Veteva Oy voi luovuttaa yhteistyökumppanilleen Musti ja Mirri Oy:lle tiedon asiakkaan asioinnista Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärissä. Jos Asiakas on päivittänyt asiakastietojaan tai lemmikkinsä / lemmikkiensä tietoja Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkäri profiiliin, päivittyvät tiedot asiakkaan aiemmin antaman Tietojenluovutussuostumuksen nojalla myös Musti ja Mirri Oy:n kanta-asiakasjärjestelmään.  Suostumus tulee vahvistaa säännöllisin väliajoin.

Veteva Oy luovuttaa etäeläinlääkärikäynnin päätteeksi yhteistyökumppanilleen Musti ja Mirri Oy:lle tietoja asiakkaalle suositelluista tarvikkeista, joita on Musti Group Oy:n liikkeissä tai verkkokaupassa. Kyseiset tiedot säilytetään sekä luovutetaan erillään potilaskäynnin hoitotapahtumasta sekä -historiasta. Tuotesuositukset tallentuvat Asiakkaan Musti ja Mirri kanta-asiakasprofiiliin. Musti ja Mirri Oy:lle ei luovuteta potilaan sairaus- tai hoitohistoriaa eikä tietoa suositelluista lääkkeistä, apteekkituotteista tai tuotteista, joita ei ole Musti Group Oy:n liikkeissä tai verkkokaupassa. Suostumus tulee vahvistaa säännöllisin väliajoin.

Eläinlääkärit jakavat palvelussa tietoa kolmansien osapuolten palveluista ja/tai linkkejä tällaisiin palveluihin tai tuotteisiin.

 

3. Maksut

Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkäripalvelun käyttäminen on maksullista.

Eläinlääkäripalvelun maksu suoritetaan ennen etäeläinlääkärikonsultaatiota käyttäen yleisimpiä verkkomaksukeinoja (mm. pankki- tai luottokortti, verkkopankki, MobilePay). Asiakas vastaa palvelun maksamisesta ja käyttämisestä aiheutuvista kuluista.

Asiakas vastaa omista tietoliikenneyhteyksistä, laitteista ja ohjelmista aiheutuvista kustannuksista.

 

4. Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkäripalveluun rekisteröityminen

Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärin Asiakkaalla tulee olla asiakkuus Musti ja Mirri Oy:n kanssa. Asiakas ohjataan Musti ja Mirri Oy:n verkkosivuilta www.mustijamirri.fi rekisteröitymään Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkäripalveluun. Rekisteröityminen edellyttää Käyttöehtojen, Rekisteri- ja tietosuojaselosteen sekä Tietojenluovutussuostumusten hyväksymisen.

Ehtojen hyväksymisen jälkeen Asiakas voi käyttää Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkäripalvelussa samaa käyttäjätunnusta ja salasanaa, kuin omassa Mustin ja Mirrin kanta-asiakasprofiilissaan.

Veteva Oy ei koskaan tallenna asiakkaan salasanaa. Käyttäjätunnusta ei tallenneta Vetevan varsinaiseen henkilötietokantaan. Kun Asiakas on rekisteröitynyt palveluun, Veteva Oy saattaa tallentaa Asiakkaan käyttäjätunnuksen väliaikaisesti väliaikaiseen tietokantaan estääkseen palvelunestohyökkäyksiä, väsytyshyökkäyksiä sekä haittaohjelmia.

Rekisteröinti ja käyttöoikeus ovat henkilökohtaisia. Asiakkaan tulee käyttää omia henkilötietojaan ja käyttäjätilille kirjautumista varten luomiaan henkilökohtaisia tunnuksia. Käyttäjä on vastuussa palvelussa olevan käyttäjätilin tietojen ajantasaisuudesta sekä oikeasta käytöstä.

 

5. Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut

Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkäripalvelussa voidaan välittää tietoa myös kolmansien osapuolten palveluista ja/tai linkkejä tällaisiin palveluihin sekä tuotteisiin.

Veteva Oy ei vastaa Asiakkaan tai kolmannen osapuolen antamista tiedoista, palveluista, toiminnasta tai laiminlyönneistä.

 

6. Käyttäjän oikeudet ja vastuut

Asiakas sitoutuu käyttämään Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkäripalvelua lemmikin terveysvaivojen selvittämiseen sekä hoitamiseen. Palvelua ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen. Palvelua ei saa käyttää haittaohjelmien tai epäilyttävän materiaalin levittämiseen tai muutoin lainvastaisesti.

Asiakas vastaa antamistaan tiedoista.

Asiakas ymmärtää, että hänen antamansa tai saamansa tieto Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkäripalvelussa ei täysin korvaa ammattihenkilön fyysisellä vastaanotolla, mittauksella tai tutkimuksella antamaa tai saamaa tietoa.

Jokainen Asiakas sitoutuu pitämään kaikki Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkäripalvelun kautta saatavat ei-julkiset tiedot salassa sekä olemaan käyttämättä ja luovuttamatta niitä muuten kuin lain vaatimissa tapauksissa.

Jokainen Asiakas vastaa itse Veteva Oy:n työntekijöitä tai ammatinharjoittajia vastaan esitetyistä vaatimuksista ja mahdollisista vahingoista, joita aiheutuu Asiakkaan toimista tai laiminlyönneistä.

Etäeläinlääkärit tekevät parhaansa hoitaakseen potilaat heille suotujen mahdollisuuksien mukaisesti, ilman fyysistä tutkimusmahdollisuutta ja diagnostiikkaa. Etäeläinlääkärit pyrkivät neuvomaan Asiakasta missä tilanteessa potilaan hoito on mahdollinen kotihoito-ohjeiden avulla ja missä tilanteessa heidän tulee hakeutua fyysiselle klinikalle. Etäeläinlääkärit eivät vastaa potilaan piilevistä sairauksista tai vioista, jotka tulevat akuuteiksi etäeläinlääkärikonsultaation aikana tai sen jälkeen. Etäeläinlääkärit eivät vastaa siitä, jos potilaan tilan huononee, eikä potilasta viedä fyysisesti eläinlääkäriasemalle. Etäeläinlääkärit eivät vastaa siitä, jos Asiakas ei noudata saamiaan hoito-ohjeita, saamiaan tuotesuosituksia tai muita suosituksia. On aina lopulta Asiakkaan oman harkinnan varassa ja omalla vastuullaan, viekö hän lemmikin fyysiselle eläinlääkäriasemalle. 

 

7. Veteva Oy:n oikeudet, vastuut ja vastuunrajoitukset

Veteva Oy:n työntekijöillä ja alihankinnassa työskentelevillä henkilöillä on vastuu huolehtia potilaista etälääkintään soveltuvin osin eläinlääkäreiden eettisten ohjeiden sekä parhaan mahdollisen lääkintätavan ja lääkärin etiikan mukaisesti. Eläinlääkärit vastaavat potilaalleen etäpalvelussa etäpalvelun keinoin eli ilman fyysistä tutkimusta suosittelemastaan hoidosta. Eläinlääkärit toimivat asiantuntijoina vastuullisesti ja edistävät toimillaan eläinten hyvää kohtelua kaikissa olosuhteissa. Veteva Oy:n eläinlääkärit pitävät yllä ja kartuttavat tietojaan ja taitojaan säännöllisesti. Vetevan asiantuntijat suosittelevat eläinlääketieteellisen tiedon ja kokemuksen perusteella tehokkaina ja tarkoituksenmukaisina pidettyjä tutkimuksia ja hoitoja.

Kaikilla eläinlääkäreillä on vaitiolovelvollisuus.

Palvelun luonteen vuoksi tiettyä hoidollista lopputulosta tai vammasta tai sairaudesta paranemista ei voida taata. Epäselvissä tilanteissa pyydämme olemaan ensisijaisesti yhteydessä palvelun tuottajaan Veteva Oy asiakaspalvelu@veteva.vet

Veteva Oy ei vastaa Asiakkaan ja palvelun välisen tietoliikenneyhteyden ja tietoliikennepalveluiden toiminnasta. Veteva Oy tuottaa ja toimittaa palvelun sellaisena kuin se on kulloinkin saatavilla. Veteva Oy ei vastaa palvelun kattavuudesta, virheettömyydestä tai keskeytymättömyydestä eikä palvelun käytön seuraamuksista.

Veteva Oy:llä on oikeus olla hyväksymättä rekisteröintiä sekä rajoittaa tai keskeyttää palvelu taikka poistaa sieltä sisältöä vapaan harkintansa mukaan esimerkiksi kuormituksen tai muun teknisen syyn vuoksi taikka ylläpidon, epäillyn väärinkäytön, väärinkäytön tai yhteysongelmien johdosta.

Veteva Oy ei vastaa Asiakkaan tai kolmannen osapuolen kustannuksista, eikä palvelun käyttämisen tai sen keskeyttämisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista Asiakkaalle, lemmikille tai kolmannelle osapuolelle.

Veteva Oy ei ole vastuussa viivästyksistä tai muista velvoitteiden rikkomisista, jotka aiheutuvat Veteva Oy:stä riippumattomista syistä, jollaiseksi katsotaan lakko, muu työtaistelutoimenpide, tulipalo, sairastuminen, keskeytys sähkönjakelussa, tietoliikenneyhteyksissä taikka tietojärjestelmien toiminnassa, julkisoikeudellinen toimenpide tai muu sellainen syy, jota Veteva Oy ei voi kohtuudella poistaa.

Veteva Oy:llä tai kolmannella osapuolella on kaikki immateriaalioikeudet Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärin teknologiaan, sisältöön, ulkoasuun sekä palvelusta saatavilla olevaan materiaaliin. Tällaisen aineiston kopioiminen, levittäminen, välittäminen, muuttaminen ja linkittäminen muille verkkosivuille tai alustoille sekä kaupallinen hyödyntäminen tai yleisön saataville saattaminen ilman oikeudenhaltijan kirjallista lupaa on kielletty. Tämä koskee erityisesti Asiakkaan lemmikille potilaskohtaisesti tehtyjä hoito-ohjeita. Asiakas saa tallentaa sekä tulostaa Musti ja Mirri etäeläinlääkäristä saatavilla olevaa potilasaineistoa ja ohjeita omaa yksityiskäyttöään varten.

 

8. Vetevan ehdot eläinlääkemääräyksen tekemiselle eli reseptin määräämiselle

Veteva pyrkii omalla toiminnallaan estämään anonyymejä lääkemääräyksiä ja parantamaan kansallista lääkeseurantaa. Jokaisen asiakkaan, jolle määräämme reseptilääkkeen, tulisi olla juridisesti todennettu henkilö. Tämän johdosta pyydämme kaikkia asiakkaita, joiden eläimelle määräämme reseptilääkkeen, tunnistautumaan vahvasti. Tämä tapahtuu esimerkiksi verkkopankkitunnusten avulla ja lähetämme tätä varten erillisen linkin. Käytämme kolmennen osapuolen, Telian tunnistautumisjärjestelmää. Tallennamme omaan järjestelmäämme asiakkaan koko nimen ja tunnistamisajankohdan. Emme lokita tai tallenna omaan järjestelmäämme asiakkaan syntymäaikaa tai sosiaaliturvatunnusta.

Lääkemääräyksen tekeminen on etäeläinlääkärikäynnistä erillään pidettävä toimi. Jokainen etäkäynti ei automaattisesti johda lääkemääräyksen suorittamiseen. Eläinlääkäri päättää potilaan hoidosta potilaskohtaisesti ja eläinlääkäri päättää potilaan asianmukaisesta hoidosta sekä lääkinnästä. Eläinlääkäri voi näin ollen kieltäytyä tekemästä lääkemääräystä. Asiakas ei automaattisesti ole oikeutettu reseptin saamiseen, ellei eläinlääkäri katso reseptilääkkeen oleva eläimen hoidon kannalta tarpeellinen.

Asiakas ymmärtää, että häneltä veloitetaan erikseen puhelinreseptipalkkio, jos eläimen vaiva vaatii reseptin eli lääkemääräyksen tekemisen apteekkiin. Suomessa ei ole e-reseptiä eli sähköistä reseptiä eläimelle, vaan eläinlääkärin on erikseen soitettava puhelinresepti apteekkiin, mistä koituu potilastyön lisäksi huomattavaa lisävaivaa. Asiakasta informoidaan reseptipalkkion suuruudesta aina etukäteen ja hänelle lähetetään sähköinen maksulinkki, jonka avulla hän maksaa reseptin määräämisen sähköisesti verkkomaksamisen keinoin. Näin asiakkaalle kertyy apteekissa asioidessa maksettavaksi vain lääkkeen/lääkkeiden loppusumma ilman siellä veloitettava palkkiota.

Asiakasta tullaan informoimaan keskustelun aikana, jos puhelinreseptin soittaminen ei ole mahdollista itse keskustelun aikana. Asiakkaalle pyritään antamaan arvio reseptin soittoajankohdasta. Asiakas saa tekstiviestin, kun lääke on soitettu.

Jos asiakkaan valitsema apteekki on juuri sulkemassa tai ei ole etäkäynnin aikana  auki, tai eläinlääkäri ei esimerkiksi potilasmateriaalista johtuen kykene välittömästi soittamaan lääkereseptiä, voi lääkemääräyksen tekeminen siirtyä eri ajankohdalle tai kiireettömissä tilanteissa (esim. punkkilääkkeet) seuraavalle arkipäivälle.

Hyvin akuuteissa sairastapauksissa (voimakas kipu, pahoin infektoituneet haavat, suuret haavat, vakavat silmävauriot tai -sairaudet jne.) potilas ohjataan eläinlääkärin tilannearvion perusteella päivystykseen.

Pyrimme siihen, että akuuteissa mutta ei äärimmäisen kiireellisissä vaivoissa lääkemääräys soitetaan 2-3 tunnin kuluessa asioimisesta tai apteekin aukioloajan puitteissa ennen apteekin sulkemista, jos reseptilääkkeen tarve todetaan ainakin 45 min ennen apteekin sulkemisaikaa.

Kiireettömissä tilanteissa, kuten punkkilääkkeissä on asiakaslupaus reseptin soittamiselle 24h sisällä. Jos apteekki ei ole 24h sisällä auki, soitetaan lääke seuraavan arkipäivän aikana.

Jos reseptin soittamisessa ilmenee ongelmia, kuten saatavuusongelmat toivotussa apteekissa, saattaa eläinlääkäri tai muu Vetevan työntekijä soittaa asiakkaalle tarkentaakseen esimerkiksi vaihtoehtoista apteekkia.

Asiakasta informoidaan aina tekstiviestitse, kun resepti on soitettu.

Lääkkeen kauppanimi tai jopa aiemmin suunniteltu vaikuttava aine voivat vaihtua riippuen toivotun apteekin varastotilanteesta. Oleellista on, että indikaatio (esim. kipu tai punkkilääke) on sama ja lääke soveltuu potilaan vaivaan. 

Asiakas ymmärtää, ettei hän voi saada etäeläinlääkärin kautta keskushermostoon vaikuttaviin reseptilääkkeisiin eli ns. pkv-lääkkeisiin reseptejä, esim. Tramal tai epilepsialääkkeet, kuten Barbivet.

9. Henkilötietojen käyttö

Veteva Oy tallentaa järjestelmiinsä Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärin kautta Asiakkaan ja lemmikin tietoja. Veteva Oy käyttää henkilötietoja Asiakkaan auttamiseen ja asiakaskommunikaatioon koskien Asiakkaan lemmikin sairautta, tapaturmaa tai muuta huolta.

Veteva Oy käsittelee henkilötietoja rekisteri- ja tietosuojaselosteiden mukaisesti.

Ottamalla Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärin käyttöön Asiakas hyväksyy sen, että hänestä tulee automaattisesti Veteva Oy:n asiakas, ja hänen tietonsa tallennetaan Vetevan asiakasrekisteriin. Käyttäessään Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkäriä Asiakas hyväksyy kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot sekä Rekisteri- ja tietosuojaselosteen.

 

10. Tietoturva

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että verkko- ja mobiilipalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia, ellei niiden käytössä noudateta huolellisuutta ja varovaisuutta.

Käyttäjä vastaa omien laitteidensa, järjestelmiensä, tunnustensa ja toimintansa asianmukaisesta tietoturvasta. Käyttäjä sitoutuu pitämään kirjautumiseen tarvittavat tunnukset salassa ja ilmoittamaan välittömästi Musti ja Mirri Oy:lle asiakaspalvelu@mustijamirri.fi sekä Veteva Oy:lle tekninen.tuki@veteva.vet sekä asiakaspalvelu@veteva.vet, jos tunnukset joutuvat vääriin käsiin tai käyttäjä havaitsee ongelmia palvelussa.

Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärin asiakastietorekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena salatun tietoliikenneyhteyden kautta salasanoin ja palomuurein suojattuina. Järjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvat henkilöt ja alihankkijat. Veteva Oy:lla on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvallisuuskäytännöt ja prosessit turvaamassa henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä.

Jos Asiakas lopettaa palvelun käyttämisen, Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärin käyttämisen aikana syntyneet henkilötiedot jäävät Veteva Oy:n rekisteriin ottaen huomioon lain ja asetusten asettamat vaatimukset (esimerkiksi Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta sekä Maa- ja Metsätalousministeriön asetus 6/EEO/2000 Potilasasiakirjojen laatiminen ja säilyttäminen, GDPR-tietosuoja-asetus).

 

11. Ehtojen muuttaminen, määräysten ja ohjeiden antaminen ja sopimuksen päättäminen

Jos Asiakas haluaa, että hänen henkilötietonsa poistetaan, tulee pyyntö osoittaa Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärin asiakastiedoissa olevasta sähköpostiosoitteesta lähetettynä osoitteisiin tekninen.tuki@veteva.vet sekä asiakaspalvelu@veteva.vet.

Eläinlääkintäpalveluntarjoajana Veteva Oy:n tulee kuitenkin ottaa asiakas- ja potilastietojen asianmukaisessa säilytyksessä huomioon lain ja asetusten asettamat vaatimukset (esimerkiksi Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta sekä Maa- ja Metsätalousministeriön asetus 6/EEO/2000 Potilasasiakirjojen laatiminen ja säilyttäminen).

Veteva Oy:llä ja sen yhteistyökumppaneilla on oikeus harkintansa mukaan muuttaa Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärin sisältöä ja ehtoja, antaa määräyksiä Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkäri käytöstä sekä harkintansa mukaan rajoittaa, keskeyttää ja myös päättää palvelu. Veteva Oy ja yhteistyökumppanit pyrkivät ilmoittamaan olennaisista muutoksista Asiakkaan palvelussa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen sekä julkisesti. Muutostilanteissa Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutetut ehdot jatkamalla palvelun käyttöä.

 

12. Selaintietojen tallentaminen ja evästeet

Veteva Oy tallentaa järjestelmäänsä asiakas- ja eläintietoja. Veteva Oy tallentaa potilastietoja, kuten eläinlääkärin kirjaamia oletusdiagnooseja sekä diagnooseja yhdistettynä keskustelujen eli chattien perusteella luotuihin hoitosuunnitelmiin sekä hoito-ohjeisiin. Nämä tiedot säilyvät asiakas- ja potilasarkistossa.

Lisäksi tallennamme seuraavat selaintiedot:

 • käyttäjän agenttitiedot (useragent) eli asiakkaan käyttämän päätelaitteen tiedot kuten laite (esim. iphone) ja selain (esim. Chrome)
 • asiakkaan käyttämä maksupalvelu
 • maksun aikaleima
 • asiakkaan ostotiedot
 • asiakkaan postinumero ja postitoimipaikka
 • kirjautumisen aikaleimat
 • eläinlääkärin tekemät muistiinpanot asiakkaasta
 • diagnoositiedot

Evästeet

Eväste on selaimen tietokoneelle lataama pieni tekstitiedosto, jonka avulla sivusto tunnistaa kävijän, kun tämä palaa sivustolle. Evästeestä käytetään usein myös englanninkielistä nimitystä cookie. Eväste eli tiedosto tallentaa käyttäjästä tiettyjä tietoja. Suomessa EU:n sähköisen viestinnän tietosuojadirektiiviä tulkitaan niin, että suostumuksen evästeiden tallentamiseen voi antaa selaimen tai muun sovelluksen asetusten avulla. Evästeistä ilmoittamista tai hyväksymistä varten ei Suomessa vaadita erillistä ponnahdusikkunaa, mutta useat verkkosivustot toimivat näin. Suostumusta ei saa pyytää valmiiksi rastitetun ruudun kautta, vaan kuluttajan tulee itse hyväksyä tai hylätä evästeet ja mahdollisesti hylätä tai hyväksyä ne yksilöidysti.

Sivuston ei kuitenkaan tarvitse kertoa erikseen evästeiden käytöstä tai pyytää suostumusta silloin,

 • kun evästeiden ainoana tarkoituksena on toteuttaa viestin välittäminen teknisesti
 • kun evästeiden käyttö on välttämätöntä palvelun tarjoajalle sellaisen palvelun tarjoamiseksi, jota tilaaja tai palvelun käyttäjä on nimenomaisesti pyytänyt.

Vetevan verkkosivuston palveluntarjonta voidaan tulkita yllä olevaksi palveluksi, jonka evästekäytännöt ovat toiminnan kannalta välttämättömiä.

Vetevan käyttämät evästeet, joiden käytön hyväksyt hyväksymällä Käyttöehdot sekä Tietosuojaselosteen.

 • Pysyvät evästeet (stored cookie eli tallennettu eväste) tallentuvat tietokoneellesi määrätyksi ajaksi. Niitä käytetään muun muassa palveluun liittyvien kirjautumistunnustesi tallentamiseen ja tilastotiedon keräämiseen.
 • Istuntokohtaiset evästeet (session cookie eli istuntokohtainen eväste) tallentuvat tietokoneellesi tilapäisesti. Ne poistuvat, kun suljet selaimen. Istuinkohtaisia evästeitä käytetään tilapäisten asetusten, kuten kieliasetusten, säilyttämiseen. Ne voivat myös helpottaa sivustolla liikkumista.
 • Välttämättömiä evästeitä käytetään verkkosivustomme toiminnan varmistamiseen sekä turvallisuuden ylläpitämiseen. Näiden evästeiden ansiosta sivustomme toimii oikein, sillä ne aktivoivat perustoimintoja, kuten sivustolla navigoinnin ja sivuston suojattujen osien käytön. Sivusto ei toimi kunnolla ilman näitä evästeitä, joten et voi kieltää niiden käyttöä, jos haluat käyttää sivustoamme.
 • Toiminnalliset evästeet varmistavat verkkosivujemme paremman toiminnan. Toiminnallinen eväste on välttämätön, jotta sivustoa voi ylipäänsä käyttää ja voit esimerkiksi liikkua eri sivustojen välillä tietojen katoamatta välissä. 
 • Analyyttisten evästeiden avulla voimme parantaa sivustomme käyttäjäystävällisyttä. Analyyttinen eväste kerää tilastotietoa siitä, kuinka sivustoa käytetään. Eväste kertoo esimerkiksi sen, kuinka paljon sivuston eri sivuilla on kävijöitä ja kuinka kauan sivuilla viivytään sekä mitä sivuston osa-alueita käytetään missäkin järjestyksessä.
 • Kolmannen osapuolen (Google) evästeet, jotka tarkastavat että palvelussa asioiva henkilö ei ole robotti

Evästeet, mitä Vetevan sivustolla tai järjestelmissä  EI  käytetä:

 • Seurantaevästeet ja markkinointievästeet. Näitä käytetään mainontaan ja henkilökohtaiseen markkinointiin eri kanavissa ja alustoilla. Nämä evästeet eivät tallenna suoria henkilötietoja, mutta tunnistavat käyttäytymisesi selaimen ja laitteen kautta. Näiden estäminen ei tarkoita, että estät markkinoinnin meiltä, ​​vaan vain sitä, että se on todennäköisesti vähemmän sinulle kohdennettua.
 • Kolmannen osapuolen markkinointievästeet. Kolmannen osapuolen eväste liittyy useimmiten markkinointiin ja mainosten kohdentamiseen, ja evästeen lähettäjä on seurantaan erikoistunut yritys, esim. Google. Kolmannen osapuolen paremman markkinoinnin mahdollistavat evästeet eivät ole sivuston käytön kannalta välttämättömiä, vaan mahdollistavat usein esimerkiksi.  kohdennetumman markkinoinnin.

 

13. Muita ehtoja

Näihin sopimusehtoihin ja palveluun sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ensi sijassa ratkaisemaan osapuolten keskeisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda tyydyttävään lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

 

14. Yritystiedot

 Veteva Oy

Y-tunnus: 3005917-7

Osoite: PL 122, 02101 Espoo

asiakaspalvelu@veteva.vet

Arkisin 9-15.00 +358452512505

www.veteva.vet

 

 

Päivitetty 7.2.2022