Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärin Käyttöehdot


Haluamme tarjota erinomaisia etäeläinlääkintäpalveluja kaikille kuluttajille.
Tarjoamamme palvelu on:

Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärin Käyttöehdot

 

 1. Käyttöehtojen soveltaminen

Rekisteröitymällä Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärin käyttäjäksi Asiakas hyväksyy kulloinkin voimassa olevat Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärin käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

 

 1. Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkäripalvelun tarkoitus, palveluntarjoaja ja sisältö

Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärin tuottaa suomalainen eläinlääkintäyritys Veteva Oy yhteistyössä Musti ja Mirri Oy:n kanssa.

Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärissä asiakas saa digitaalisesti chatin kautta yhteyden etänä toimivaan eläinlääkäriin. Eläinlääkärille voi lähettää chat-viestejä, valokuvia sekä aiemmin nauhoitettuja videoita. Etäeläinlääkäri voi tarpeelliseksi katsomissaan tilanteissa avata videoyhteyden potilaan tilanteen tarkastamiseksi. Soveltuvin osin ja tarpeen tullen Asiakkaan ensikontakti voi olla robotti eli botti, eläintenhoitaja tai eläinlääketieteen opiskelija, mutta ensihoidon sekä hoidon tarpeen arvioinnin päätteeksi Asiakas saa aina yhteyden kokeneeseen eläinlääkäriin.

Rekisteröitymällä palveluun Asiakas voi ottaa yhteyden etäeläinlääkäriin ja konsultoida eläinlääkäriä lemmikkinsä sairauden, tapaturman tai muun eläimen hoitamiseen liittyvän asian tiimoilta. Asiakas ohjataan tarvittaessa klinikalle jatkohoitoon. Sovellukseen tallennetaan Asiakkaan ja eläinlääkärin välinen keskusteluhistoria ja molemmat osapuolet näkevät saman keskustelun.

Tallennamme henkilötietoja, jotta potilastapausta koskeva asiakasyhteydenpito, eläinpotilaan kokonaisvaltainen hoito sekä Asiakkaan laskutus ovat mahdollisia.

Voimme tallentaa Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärin asiakasrekisteriin Asiakkaan suostumuksella henkilötietoja yhteistyössä Musti ja Mirri Oy:n kanssa. Veteva Oy saa Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärin asiakastiedot Asiakkaan omalla suostumuksella ja valtuutuksella Musti ja Mirri Oy:n kanta-asiakasjärjestelmästä. Suostumus tulee vahvistaa säännöllisin väliajoin.

Veteva Oy voi luovuttaa yhteistyökumppanilleen Musti ja Mirri Oy:lle tiedon asiakkaan asioinnista Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärissä. Jos Asiakas on päivittänyt asiakastietojaan tai lemmikkinsä / lemmikkiensä tietoja Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkäri profiiliin, päivittyvät tiedot asiakkaan aiemmin antaman Tietojenluovutussuostumuksen nojalla myös Musti ja Mirri Oy:n kanta-asiakasjärjestelmään.  Suostumus tulee vahvistaa säännöllisin väliajoin.

Veteva Oy luovuttaa etäeläinlääkärikäynnin päätteeksi yhteistyökumppanilleen Musti ja Mirri Oy:lle tietoja asiakkaalle suositelluista tarvikkeista, joita on Musti Group Oy:n liikkeissä tai verkkokaupassa. Kyseiset tiedot säilytetään sekä luovutetaan erillään potilaskäynnin hoitotapahtumasta sekä -historiasta. Tuotesuositukset tallentuvat Asiakkaan Musti ja Mirri kanta-asiakasprofiiliin. Musti ja Mirri Oy:lle ei luovuteta potilaan sairaus- tai hoitohistoriaa eikä tietoa suositelluista lääkkeistä, apteekkituotteista tai tuotteista, joita ei ole Musti Group Oy:n liikkeissä tai verkkokaupassa. Suostumus tulee vahvistaa säännöllisin väliajoin.

Eläinlääkärit jakavat palvelussa tietoa kolmansien osapuolten palveluista ja/tai linkkejä tällaisiin palveluihin tai tuotteisiin.

 

 1. Maksut

Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkäripalvelun käyttäminen on maksullista.

Eläinlääkäripalvelun maksu suoritetaan ennen etäeläinlääkärikonsultaatiota käyttäen yleisimpiä verkkomaksukeinoja (mm. pankki- tai luottokortti, verkkopankki, MobilePay). Asiakas vastaa palvelun maksamisesta ja käyttämisestä aiheutuvista kuluista.

Asiakas vastaa omista tietoliikenneyhteyksistä, laitteista ja ohjelmista aiheutuvista kustannuksista.

 

 1. Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkäripalveluun rekisteröityminen

Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärin Asiakkaalla tulee olla asiakkuus Musti ja Mirri Oy:n kanssa. Asiakas ohjataan Musti ja Mirri Oy:n verkkosivuilta www.mustijamirri.fi rekisteröitymään Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkäripalveluun. Rekisteröityminen edellyttää Käyttöehtojen, Rekisteri- ja tietosuojaselosteen sekä Tietojenluovutussuostumusten hyväksymisen.

Ehtojen hyväksymisen jälkeen Asiakas voi käyttää Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkäripalvelussa samaa käyttäjätunnusta ja salasanaa, kuin omassa Mustin ja Mirrin kanta-asiakasprofiilissaan.

Veteva Oy ei koskaan tallenna asiakkaan salasanaa. Käyttäjätunnusta ei tallenneta Vetevan varsinaiseen henkilötietokantaan. Kun Asiakas on rekisteröitynyt palveluun, Veteva Oy saattaa tallentaa Asiakkaan käyttäjätunnuksen väliaikaisesti väliaikaiseen tietokantaan estääkseen palvelunestohyökkäyksiä, väsytyshyökkäyksiä sekä haittaohjelmia.

Rekisteröinti ja käyttöoikeus ovat henkilökohtaisia. Asiakkaan tulee käyttää omia henkilötietojaan ja käyttäjätilille kirjautumista varten luomiaan henkilökohtaisia tunnuksia. Käyttäjä on vastuussa palvelussa olevan käyttäjätilin tietojen ajantasaisuudesta sekä oikeasta käytöstä.

 

 1. Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut

Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkäripalvelussa voidaan välittää tietoa myös kolmansien osapuolten palveluista ja/tai linkkejä tällaisiin palveluihin sekä tuotteisiin.

Veteva Oy ei vastaa Asiakkaan tai kolmannen osapuolen antamista tiedoista, palveluista, toiminnasta tai laiminlyönneistä.

 

 1. Käyttäjän oikeudet ja vastuut

Asiakas sitoutuu käyttämään Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkäripalvelua lemmikin terveysvaivojen selvittämiseen sekä hoitamiseen. Palvelua ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen. Palvelua ei saa käyttää haittaohjelmien tai epäilyttävän materiaalin levittämiseen tai muutoin lainvastaisesti.

Asiakas vastaa antamistaan tiedoista.

Asiakas ymmärtää, että hänen antamansa tai saamansa tieto Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkäripalvelussa ei täysin korvaa ammattihenkilön fyysisellä vastaanotolla, mittauksella tai tutkimuksella antamaa tai saamaa tietoa.

Etäeläinlääkärit tekevät parhaansa hoitaakseen potilaat heille suotujen mahdollisuuksien mukaisesti, ilman fyysistä tutkimusmahdollisuutta ja diagnostiikkaa. Etäeläinlääkärit pyrkivät neuvomaan Asiakasta missä tilanteessa potilaan hoito on mahdollinen kotihoito-ohjeiden avulla ja missä tilanteessa heidän tulee hakeutua fyysiselle klinikalle. Etäeläinlääkärit eivät vastaa potilaan piilevistä sairauksista tai vioista, jotka tulevat akuuteiksi etäeläinlääkärikonsultaation aikana tai sen jälkeen. Etäeläinlääkärit eivät vastaa siitä, jos potilaan tilan huononee, eikä potilasta viedä fyysisesti eläinlääkäriasemalle. Etäeläinlääkärit eivät vastaa siitä, jos Asiakas ei noudata saamiaan hoito-ohjeita, saamiaan tuotesuosituksia tai muita suosituksia. On aina lopulta Asiakkaan oman harkinnan varassa ja omalla vastuullaan, viekö hän lemmikin fyysiselle eläinlääkäriasemalle.

Asiakas ymmärtää, ettei hän voi saada etäeläinlääkärin kautta eläinten reseptilääkkeisiin reseptejä. Suomen lainsäädännöstä johtuen eläinlääkäri saa määrätä reseptilääkkeitä vain eläimelle, jonka on itse tutkinut fyysisesti viimeisen vuoden sisällä, kun kyseessä on sama eläin, sama vaiva ja sama lääke. Veteva Oy:n eläinlääkärit eivät voi etäpalvelussa määrätä reseptilääkkeitä, elleivät he itse ole sattumoisin hoitaneet kyseistä eläinpotilasta fyysisellä vastaanotolla viimeisen vuoden sisällä ja eläin tarvitsee samaa lääkettä samaan vaivaan.

Lisätietoja lääkkeiden määräämiseen liittymästä lainsäädännöstä mm.

Jokainen Asiakas sitoutuu pitämään kaikki Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkäripalvelun kautta saatavat ei-julkiset tiedot salassa sekä olemaan käyttämättä ja luovuttamatta niitä muuten kuin lain vaatimissa tapauksissa.

Jokainen Asiakas vastaa itse Veteva Oy:n työntekijöitä tai ammatinharjoittajia vastaan esitetyistä vaatimuksista ja mahdollisista vahingoista, joita aiheutuu Asiakkaan toimista tai laiminlyönneistä.

 

 1. Veteva Oy:n oikeudet, vastuut ja vastuunrajoitukset

Veteva Oy:n työntekijöillä ja alihankinnassa työskentelevillä henkilöillä on vastuu huolehtia potilaista etälääkintään soveltuvin osin eläinlääkäreiden eettisten ohjeiden sekä parhaan mahdollisen lääkintätavan ja lääkärin etiikan mukaisesti. Eläinlääkärit vastaavat potilaalleen etäpalvelussa etäpalvelun keinoin eli ilman fyysistä tutkimusta suosittelemastaan hoidosta. Eläinlääkärit toimivat asiantuntijoina vastuullisesti ja edistävät toimillaan eläinten hyvää kohtelua kaikissa olosuhteissa. Veteva Oy:n eläinlääkärit pitävät yllä ja kartuttavat tietojaan ja taitojaan säännöllisesti. Vetevan asiantuntijat suosittelevat eläinlääketieteellisen tiedon ja kokemuksen perusteella tehokkaina ja tarkoituksenmukaisina pidettyjä tutkimuksia ja hoitoja.

Kaikilla eläinlääkäreillä on vaitiolovelvollisuus.

Palvelun luonteen vuoksi tiettyä hoidollista lopputulosta tai vammasta tai sairaudesta paranemista ei voida taata. Epäselvissä tilanteissa pyydämme olemaan ensisijaisesti yhteydessä palvelun tuottajaan Veteva Oy asiakaspalvelu@veteva.vet

Veteva Oy ei vastaa Asiakkaan ja palvelun välisen tietoliikenneyhteyden ja tietoliikennepalveluiden toiminnasta. Veteva Oy tuottaa ja toimittaa palvelun sellaisena kuin se on kulloinkin saatavilla. Veteva Oy ei vastaa palvelun kattavuudesta, virheettömyydestä tai keskeytymättömyydestä eikä palvelun käytön seuraamuksista.

Veteva Oy:llä on oikeus olla hyväksymättä rekisteröintiä sekä rajoittaa tai keskeyttää palvelu taikka poistaa sieltä sisältöä vapaan harkintansa mukaan esimerkiksi kuormituksen tai muun teknisen syyn vuoksi taikka ylläpidon, epäillyn väärinkäytön, väärinkäytön tai yhteysongelmien johdosta.

Veteva Oy ei vastaa Asiakkaan tai kolmannen osapuolen kustannuksista, eikä palvelun käyttämisen tai sen keskeyttämisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista Asiakkaalle, lemmikille tai kolmannelle osapuolelle.

Veteva Oy ei ole vastuussa viivästyksistä tai muista velvoitteiden rikkomisista, jotka aiheutuvat Veteva Oy:stä riippumattomista syistä, jollaiseksi katsotaan lakko, muu työtaistelutoimenpide, tulipalo, sairastuminen, keskeytys sähkönjakelussa, tietoliikenneyhteyksissä taikka tietojärjestelmien toiminnassa, julkisoikeudellinen toimenpide tai muu sellainen syy, jota Veteva Oy ei voi kohtuudella poistaa.

Veteva Oy:llä tai kolmannella osapuolella on kaikki immateriaalioikeudet Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärin teknologiaan, sisältöön, ulkoasuun sekä palvelusta saatavilla olevaan materiaaliin. Tällaisen aineiston kopioiminen, levittäminen, välittäminen, muuttaminen ja linkittäminen muille verkkosivuille tai alustoille sekä kaupallinen hyödyntäminen tai yleisön saataville saattaminen ilman oikeudenhaltijan kirjallista lupaa on kielletty. Tämä koskee erityisesti Asiakkaan lemmikille potilaskohtaisesti tehtyjä hoito-ohjeita. Asiakas saa tallentaa sekä tulostaa Musti ja Mirri etäeläinlääkäristä saatavilla olevaa potilasaineistoa ja ohjeita omaa yksityiskäyttöään varten.

 

 1. Henkilötietojen käyttö

Veteva Oy tallentaa järjestelmiinsä Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärin kautta Asiakkaan ja lemmikin tietoja. Veteva Oy käyttää henkilötietoja Asiakkaan auttamiseen ja asiakaskommunikaatioon koskien Asiakkaan lemmikin sairautta, tapaturmaa tai muuta huolta.

Veteva Oy käsittelee henkilötietoja rekisteri- ja tietosuojaselosteiden mukaisesti.

Ottamalla Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärin käyttöön Asiakas hyväksyy sen, että hänestä tulee automaattisesti Veteva Oy:n asiakas, ja hänen tietonsa tallennetaan Vetevan asiakasrekisteriin. Käyttäessään Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkäriä Asiakas hyväksyy kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot sekä Rekisteri- ja tietosuojaselosteen.

 

 1. Tietoturva

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että verkko- ja mobiilipalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia, ellei niiden käytössä noudateta huolellisuutta ja varovaisuutta.

Käyttäjä vastaa omien laitteidensa, järjestelmiensä, tunnustensa ja toimintansa asianmukaisesta tietoturvasta. Käyttäjä sitoutuu pitämään kirjautumiseen tarvittavat tunnukset salassa ja ilmoittamaan välittömästi Musti ja Mirri Oy:lle asiakaspalvelu@mustijamirri.fi sekä Veteva Oy:lle tekninen.tuki@veteva.vet sekä asiakaspalvelu@veteva.vet, jos tunnukset joutuvat vääriin käsiin tai käyttäjä havaitsee ongelmia palvelussa.

Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärin asiakastietorekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena salatun tietoliikenneyhteyden kautta salasanoin ja palomuurein suojattuina. Järjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvat henkilöt ja alihankkijat. Veteva Oy:lla on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvallisuuskäytännöt ja prosessit turvaamassa henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä.

Jos Asiakas lopettaa palvelun käyttämisen, Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärin käyttämisen aikana syntyneet henkilötiedot jäävät Veteva Oy:n rekisteriin ottaen huomioon lain ja asetusten asettamat vaatimukset (esimerkiksi Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta sekä Maa- ja Metsätalousministeriön asetus 6/EEO/2000 Potilasasiakirjojen laatiminen ja säilyttäminen, GDPR-tietosuoja-asetus).

 

 1. Ehtojen muuttaminen, määräysten ja ohjeiden antaminen ja sopimuksen päättäminen

Asiakkaalla on oikeus päättää Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärin käyttäminen milloin tahansa.

Jos Asiakas haluaa, että hänen henkilötietonsa poistetaan, tulee pyyntö osoittaa Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärin asiakastiedoissa olevasta sähköpostiosoitteesta lähetettynä osoitteisiin tekninen.tuki@veteva.vet sekä asiakaspalvelu@veteva.vet.

Eläinlääkintäpalveluntarjoajana Veteva Oy:n tulee kuitenkin ottaa asiakas- ja potilastietojen asianmukaisessa säilytyksessä huomioon lain ja asetusten asettamat vaatimukset (esimerkiksi Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta sekä Maa- ja Metsätalousministeriön asetus 6/EEO/2000 Potilasasiakirjojen laatiminen ja säilyttäminen).

Veteva Oy:llä ja sen yhteistyökumppaneilla on oikeus harkintansa mukaan muuttaa Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkärin sisältöä ja ehtoja, antaa määräyksiä Mustin ja Mirrin Etäeläinlääkäri käytöstä sekä harkintansa mukaan rajoittaa, keskeyttää ja myös päättää palvelu. Veteva Oy ja yhteistyökumppanit pyrkivät ilmoittamaan olennaisista muutoksista Asiakkaan palvelussa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen sekä julkisesti. Muutostilanteissa Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutetut ehdot jatkamalla palvelun käyttöä.

 

 1. Muita ehtoja

Näihin sopimusehtoihin ja palveluun sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ensi sijassa ratkaisemaan osapuolten keskeisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda tyydyttävään lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

 

 1. Yritystiedot

Veteva Oy

Y-tunnus: 3005917-7

Osoite: PL 122, 02101 Espoo

asiakaspalvelu@veteva.vet

www.veteva.vet

 

Päivitetty 29.1.2021